Beweegactiviteit voor cliënten van de dagbesteding

Waar doen we het eigenlijk voor? 

BeweegID wil door middel van een beweegactiviteit voor de dagbesteding een bijdrage IMG_0575leveren aan het behoud van “Kwaliteit van leven” van de cliënten van de dagbesteding. Daarvoor moeten we wel weten wat volgens henzelf die kwaliteit bepaalt. Uit een onderzoek onder ouderen kwamen de volgende punten naar voren:

  • De mate van zelfredzaamheid
  • Wel of geen goede nachtrust
  • Wel of geen depressieve gevoelens
  • Cognitief functioneren
  • Sociale contacten

Juist door zoveel mogelijk te blijven bewegen blijken er veel mogelijkheden te zijn om bovenstaande punten te ondersteunen. Dat gebeurt al door cliënten waar mogelijk te betrekken bij ADL activiteiten. Maar steeds weer blijkt uit onderzoek dat extra beweegmomenten, liefst dagelijks op een vast tijdstip, bijdragen aan het welbevinden en de kwaliteit van leven van ouderen.

Wat kunnen wij voor u en uw cliënten betekenen?

BeweegID heeft met de BeweegID box en de “Training Bewegen aan Tafel” producten in haar assortiment die het op een relatief eenvoudige wijze mogelijk maken een beweegactiviteit voor de dagbesteding te creëren. Door dagelijks een aantal kaarten uit de box  te gebruiken bereikt men:

  •  Dat ouderen hun zelfredzaamheid onderhouden doordat er een beroep gedaan wordt op fijne motoriek, spierkracht, mobiliteit, reactievermogen.
  • Dat door de fysieke inspanning ouderen wellicht beter slapen.
  • Dat ouderen zich beter voelen: in plaats van geconfronteerd te worden met onvermogen, ervaren zij nu wat zij nog wél kunnen (positieve ervaring o.a. door oefenstof op maat, afleiding, enz.).
  • Dat de cognitieve vaardigheden van ouderen worden getraind doordat de oefeningen een appèl doen op coördinatie, reactievermogen en het werken met taal, kleuren of getallen.
  • Dat ouderen meer sociale contacten aangaan en zich hiervan bewust zijn; door het gebruik van beweegvormen met meertallen, spelvormen, en samen bezig zijn.

STA-OP

Dat ouderen van  beweegactiviteiten voor de dagbesteding ook in hun thuissituatie profiteren spreekt vanzelf. Daarnaast hebben we nog de “STA-OP” een informatiemap boordevol tips die helpen de ADL activiteiten langer/gemakkelijker mogelijk te maken. Bij uitstek geschikt voor thuiswonende ouderen, maar zeker ook binnen de zorg een hulpmiddel voor mantelzorgers en familieleden (hoe rijd ik met een rolstoel, veilig lopen met een rollator, goed schoeisel, makkelijker opstaan uit de stoel, veilig traplopen, enz.). De STA-OP maakt de lezer ervan bewust dat een aantal alledaagse handelingen misschien veiliger en gemakkelijker uitgevoerd kunnen worden. Het kan als een naslagwerk op tafel liggen, of u bespreekt een keer een onderwerp/activiteit met hulp van de bijgeleverde mini versie.