Beweegactiviteiten voor bewoners van woonzorginstellingen

Waar doen we het eigenlijk voor?

IMG_0579Regelmatige lichamelijke inspanning kan de gevolgen van het verouderingsproces vertragen. Door de afname van zaken als spierkracht en uithoudingsvermogen functioneren mensen op oudere leeftijd minder goed. Dit heeft gevolgen voor de zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij.

Ook voor de bewoners van een woonzorginstelling willen we de zelfredzaamheid die er nog is zolang mogelijk behouden en achteruitgang vertragen. Voor niet-actieven, met of zonder beperkingen, is elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging zinvol, onafhankelijk van intensiteit, duur, frequentie en type. Die extra lichaamsbeweging kan bestaan uit een specifieke beweegactiviteit binnen de woonzorginstelling. Maar ook het betrekken van bewoners bij het uitvoeren van ADL valt onder bewegen. B.v. helpen tafeldekken, was opvouwen, het zoveel mogelijk op eigen kracht opstaan uit de stoel, met een omweg naar de koffiezaal lopen, enz.

Wat kunnen wij voor u en uw bewoners betekenen?

Bewegen aan Tafel m.b.v. de BeweegID box is een ideale beweegactiviteit voor bewoners van woonzorginstellingen. Het biedt een laagdrempelige mogelijkheid om extra beweegmomenten te creëren in hun eigen leefruimte. De BeweegID box kan gebruikt worden voor een beweegactiviteit voor de hele woongroep, maar is ook uitermate geschikt voor een kleine groep of zelfs in een 1 op 1 situatie. Bewoners komen steeds minder mobiel “binnen” bij woonzorginstellingen. Dit zorgt voor een hoge werkdruk. De steun van vrijwilligers resp. familieleden is dan ook welkom. En soms zelfs noodzakelijk. Door de laagdrempeligheid en het eenvoudige gebruik van de BeweegID box kunnen ook zij hiermee aan de slag. De STA-OP Informatiemap zorgt dat vrijwilligers en familieleden op de hoogte zijn van het belang van bewegen. De vele tips helpen hen bij het begeleiden van de bewoners van de woonzorginstelling met de ADL. B.v. het veilig gebruik van de rolstoel of rollator, helpen bij het opstaan uit de stoel.

Wat bleek een half jaar na het opstarten van Bewegen aan tafel?

Een half jaar na het starten van Bewegen aan Tafel als beweegactiviteit binnen verschillende woonzorginstellingen bleek uit evaluaties dat:

  • Steeds meer bewoners gaan meedoen met Bewegen aan Tafel, zelfs degenen die nooit tot actie te verleiden waren.
  • Bewoners actiever zijn en al zelf de materialen pakken en klaarzetten.
  • Bewoners uitspreken het plezierig en fijn te vinden.
  • Bewoners alerter zijn.
  • Bewoners op de vaste beweegmomenten proactief klaar gaan zitten.
  • Bewoners rechterop in hun stoel zitten.
  • Bewoners een merkbaar enthousiaste en een open blik hebben.
  • Medewerkers geven aan door familieleden aangesproken te worden omdat bewoners het Bewegen aan Tafel zo leuk vinden.