Beweegactiviteiten voor dementerende ouderen

Waar doen we het eigenlijk voor?

Uit vele onderzoeken blijkt hoe belangrijk het is om te blijven bewegen, ook met dementerende ouderen.

“Naast lichamelijk effecten heeft bewegen ook invloed op het verouderingsproces van de hersenen. Onvoldoende bewegen heeft een negatieve invloed op de doorbloeding van het voorste deel in de hersenen (frontaalkwab) en daarmee op het nemen van ingewikkelde beslissingen, het concentratievermogen, de snelheid waarmee we informatie verwerken en geheugentaken” (Hildebrandt, Chorus, & Stubbe, 2010).

Wat kunnen wij voor u en uw cliënten betekenen?

Bewegen aan Tafel m.b.v. de BeweegID box is voor dementerende ouderen een prima te gebruiken beweegactiviteit. De kaarten bevatten veel beweegvormen die, indien nodig, op een relatief eenvoudige wijze aangepast kunnen worden.

Men houdt verder rekening met de doelgroep door;

  • Het tempo laag te houden, zodat er tijd is voor individuele aandacht, het maken van oogcontact, enz.
  • Niet te veel materiaal tegelijk te gebruiken.
  • De keuze van het materiaal.
  • Niet te veel uit te leggen, maar vooral enthousiast (mimiek, toon) voor te doen.
  • Vooral in het begin het beweegmoment niet te lang te laten duren.
  • Structuur (en daardoor duidelijkheid en rust) te bieden door een vast moment op de dag te kiezen.
  • Eventueel met een klein groepje of één op één te starten.
  • De relatief eenvoudige oefenstof, die zorgt voor succesmomenten, plezier en beleving.

Om af te sluiten met de woorden van Professor Erik Scherder (Arena magazine; 25 april 2016):

“De norm is: elke dag een onderhoudsbeurt van een half uur aaneengesloten bewegen, matig intensief. Zodanig dat het je hartslag iets verhoogt, en dat je het er warm van krijgt. Een rondje slenteren valt daar dus bijvoorbeeld niet onder. Maar fietsen of stevig doorwandelen, ofwel brisk walking, wel. Uiteraard is dit niet voor iedereen uitvoerbaar. Denk bijvoorbeeld aan mensen die aan hun bed gekluisterd zijn. Maar zelfs voor wie fysiek niet veel meer kan, is er nog veel mogelijk. Denk aan de beweeg- en beleeftuinen of aan bewegingsactiviteiten aan tafel. Het kan zo simpel zijn als het naar elkaar rollen van een bal over tafel. Dat zorgt meestal ook nog voor een hoop plezier.”