Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, waarbij gezondheid wordt onderverdeeld in 6 dimensies, weergegeven in het Spinnenweb. Met bewegen in het algemeen en ook met Bewegen aan Tafel m.b.v. de BeweegID box kunnen we deze zes dimensies bij kwetsbare ouderen beïnvloeden.

Spinnenweg Positieve Gezondheid - Institute for Positive Health
Tijdens het “Bewegen aan Tafel” hebben we aandacht voor:
  • Lichaamsfuncties:  Door te bewegen doen we een appél op spierkracht en mobiliteit. Deelnemers worden moe van de activiteit (invloed op slapen) en werken aan hun uithoudingsvermogen
  • Mentaal welbevinden: Doordat we beweegvormen gebruiken waarbij aandacht is voor onthouden, concentreren en door rekening te houden met eventuele beperkingen. Maar vooral ook door samen plezier te hebben.
  • ZingevingDoor de lat niet te hoog te leggen, maar wel uitdagende vormen te bieden, wordt het bewegen een positieve ervaring. Door daar waar het kan deelnemers uit te leggen waarom het bewegen voor hen persoonlijk belangrijk is.
  • Kwaliteit van leven: Door beweegvormen op maat aan te bieden en daar rustig de tijd voor te nemen zodat de uitvoering lukt. De deelnemers genieten, ervaren voldoening en voelen zich veilig binnen de groep.
  • Meedoen: Doordat we beweegvormen  gebruiken met twee- of meertallen, of allemaal samen te werken wordt men zich bewust van de mensen om hen heen. Doordat we mensen in hun waarde  laten door alternatieve taken aan te bieden waar nodig zodat iedereen mee kan doen en ze daardoor te betrekken bij de uitvoering.
  • Dagelijks functioneren: Door meer bewegen te stimuleren, ook binnen de ADL, en de omgeving bewust te maken van het belang daarvan waardoor behoud zelfredzaamheid hoe klein ook langer blijft bestaan.