Privacy

Uw privé-gegevens blijven privé. BeweegID VOF neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). BeweegID VOF slaat uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden tenzij dit voor de afhandeling van verzendingen en de offerteaanvragen nodig is.

Wanneer u na het lezen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact opnemen via ons contactformulier. Wat willen we van u weten?

• Naam: Zodat wij u persoonlijk aan kunnen spreken
• E-mailadres: U ontvangt een e-mail over uw bestelling, de factuur, eventuele vragen en informatie over de status. Uw e-mailadres wordt, indien nodig, ook gedeeld met leveranciers zodat zij de verzending van hun producten kunnen verzorgen en pakketdiensten contact met u kunnen opnemen
• Naam organisatie: Nodig voor opstelling factuur en adressering
• Factuuradres: Voor het toezenden van de factuur
• Bezorgadres: Voor juiste en snelle levering.
• Hoe heeft u BeweegID gevonden: voor onszelf inzichtelijk te maken hoe klanten ons vinden.

Verder gebruiken we uw gegevens voor onze administratie – U ontvangt van ons een factuur voor uw administratie. Wij bewaren uw bestelling en de facturen minimaal zeven jaar, conform de regels die belastingdienst ons oplegt.